An toàn và vệ sinh lao động trong ngành Y tế

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH Y TẾ

Hotline 09 6669 3667

ngành lao động đặc thù, nhân viên y tế làm việc trong điều kiện lao động tiềm ẩn nhiều nguy hiểm gây tai nạn lao động như : Từ trường, tia laser, chì, rác thải y tế nguy hại… đó là nguyên nhân gây bệnh nghề nghiệp và ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên y tế. Nhằm nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động trong y tế, tổ chức các khóa đào tạo góp phần bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ cán bộ làm công tác y tế.

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH Y TẾ

I. Mục tiêu đào tạo:

– Củng cố và trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế và thực hiện được các chức năng nhiệm vụ của mình góp phần thực hiện tốt các quy định hiện hành.

– Biết được các yếu tố gây nên mất an toàn và các tai nạn thương tích nghề nghiệp, đưa các giải pháp.

– Có thể trình bày những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ lây nhiễm nghề nghiệp, bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp và các biện pháp dự phòng.

– Nắm bắt được kiến thức cơ bản về thu gom, phân loại, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế và các yếu tố nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động trong quá trình quản lý, xử lý chất thải.

– Xây dựng được các kế hoạch an toàn vệ sinh lao động cho các cơ sở y tế phù hợp với các chính sách và quy định của Việt Nam.

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các cán bộ, nhân viên đang công tác trong lĩnh vực y tế hoặc các nghiên cứu viên tự do

 III. Giảng viên:

Đội ngũ giảng viên chuyên môn, kinh nghiệm tham gia giảng dạy.

IV.Thời gian và lịch khai giảng:

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn            * Email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hệ