Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục

BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cũng như chất lượng quản lý trong giáo dục,“Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục”cũng được thay đổi không ngừng, nâng cao chất lượng giảng dạy nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ giáo dục thì các cá nhân phải đảm bảo tuân theo các quy định do các cấp, bộ, cơ sở đề ra và đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác quản lý giáo dục.

I. Mục tiêu đào tạo:

– Bồi dưỡng những kiến thức về nghiệp vụ quản lý, phương pháp, kỹ năng quản lý ban đầu, bắt buộc, tối thiểu đối với cán bộ quản lý đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý giáo dục.

– Trang bị những kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng củng cố về kỹ năng, phương pháp lãnh đạo và quản lý giáo dục nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

II. Đối tượng tuyển sinh:

– Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục như ban giám hiệu, tổ trưởng bộ môn các trường mầm non, tiểu học, trtung học cơ sở, trung học phổ thông.

– Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn cấp sở, Phòng giáo dục và đào tạo.

– Cán bộ quản lý và chuyên môn các cơ sở giáo dục không chính quy (trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng, trường bổ túc văn hóa,..).

III. Chương trình đào tạo:

– Quản lý sự thay đổi và Phong cách lãnh đạo +hướng dẫn bài tập
– Đường lối phát triển GD & ĐT và Lập kế hoạch phát triển trường phổ thông/ mầm non
– Tổng quan về khoa học quản lý và Quản lý Nhà nước về GD&ĐT+  Hướng dẫn bài tập
– Thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông/ mầm non
– Quản lý nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non / Quản lý HĐDH, GD trong trường phổ thông
– Xây dựng và phát triển nhà trường
– Quản lý hoạt động NCKH SP và Ứng dụng CNTT trong trường phổ thông/ mầm non
– Quản lý nguồn lực trong trường phổ thông/ mầm non
– Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường phổ thông/ mầm non

IV. Hồ sơ đăng ký:

– Bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên (bản saocông chứng)

– 03 ảnh 3×4 (ghi rõ thông tin mặt sau ảnh)

– Phiếu đăng ký học (theo mẫu)

– Sơ yếu lý lịch

– CMND hoặc căn cước công dân (bản sao công chứng)

V. Đơn vị cấp chứng chỉ:

Chứng chỉ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC được các trường Đại học có thẩm quyền đào tạo và cấp chứng chỉ do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định.

VI. Thời gian học:

Lịch học sắp xếp linh hoạt, phù hợp với thời gian của giáo viên để đảm bảo tham gia đầy đủ khóa học. Trong quá trình học sẽ được các Giảng viên phổ biến nội dung, kiến thức chuyên môn đảm bảo cho quá trình dạy học diễn ra thành công và theo đúng chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

VII. Thông tin chi tiết liên hệ:

Hotline: 0966 693 667

  • VP 1: 03 Hồ Thị Tư, Phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

VP 2: 235 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Cùng chuyên mục

Liên hệ