Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập

  BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÍ CẤP PHÒNG THUỘC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Là điều kiện để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

Bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho người lãnh đạo quản lý

Rèn luyện kỹ năng tham mưu, tổng hợp, lập kế hoạch, kỹ năng quản lý, sử dụng nhân sự

Phân tích, kiểm tra giám sát, áp dụng pháp luật trong công tác.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các cơ quan, đơn vị chưa tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

Cán bộ công chức viên chức dược quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Theo Quyết định số 1045/QĐ- BNV ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Bộ nội vụ về việc ban hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

IV. THỜI GIAN HỌC: 2 Tháng (học vào ngày thứ 7 , chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần)

 

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn            * Email: [email protected]

Điện thoại: (028) 22 17 17 97 – Cán bộ phụ trách: 09. 6669 3667 (Cô Nguyệt)

Cùng chuyên mục

Liên hệ