Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính là điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn thi nâng ngạch, bổ nhiệm chức vụ.

Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

Chuẩn hóa ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của bộ nội vụ.

II. ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC:

Công chức chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Thực hiện theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

IV. THỜI GIAN HỌC: Học ngày thứ 7 , chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần

 

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn     * Email: [email protected]

Điện thoại: (028) 22 17 17 97- Cán bộ phụ trách: 09. 6669 3667 (Cô Nguyệt) 

 

Cùng chuyên mục

Liên hệ