Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là  điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch.

Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và Kỹ năng thực thi công việc.

Chuẩn hóa kiến thức ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội Vụ.

II. ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC:

Cán  bộ, công chức, viên chức có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm ( thâm niên công tác 3 năm)

Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Thực hiện theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

IV. THỜI GIAN HỌC: 2 Tháng ( học vào ngày thứ 7 , chủ nhật hoặc các ngày trong tuần )

 

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN* Website: www.nghiepvu.edu.vn               * Email: [email protected]

Điện thoại: (028) 22 17 17 97 – Cán bộ phụ trách:09. 6669 3667 (Cô Nguyệt)

 

Cùng chuyên mục

Liên hệ