Các kĩ năng marketing doanh nghiệp 4.0

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CÁC KĨ NĂNG MARKETING DOANH NGHIỆP 4.0

I. Mục tiêu đào tạo:

– Cung cấp những vấn đề cốt lõi và cụ thể của marketing quốc tế, luôn đề cao và khuyến khích sự sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tế.

– Hiểu được vai trò và những thách thức của hoạt động marketing quốc tế; Phân tích được môi trường kinh doanh quốc tế.

– Trang bị những kiến thức nền tảng và nâng cao về chính sách marketing, xây dựng và quản lý thương hiệu, nhãn hiệu trong kinh doanh quốc tế.

– Trao đổi kinh nghiệm từ các chuyên gia đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp đã và đang thành công trong kinh doanh, phát triển thương hiệu.

– Chương trình được thiết kế trên cơ sở nghiên cứu, chọn lọc và tương thích với các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, theo hướng tích hợp với các khóa đào tạo chuyên sâu khác trong hệ thống các chương trình đào tạo.

II. Đối tượng tham dự:

– Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Các trợ lý, cố vấn Chủ tịch, Trợ lý CEO; chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ …;

– Giám đốc, Phó giám đốc Marketing và bán hàng, xuất nhập khẩu, trưởng phó bộ phận Marketing, bán hàng, kinh doanh… trong doanh nghiệp;

– Các chuyên viên, nhân viên, trợ lý về Marketing, bán hàng, kinh doanh, nghiên cứu thị trường, kinh doanh xuất nhập khẩu…. những người quan tâm, có tham vọng kinh doanh hoặc phát triển nghề nghiệp trong tương lai;

– Giảng viên các Trung tâm đào tạo, các học viện, nhà trường muốn nâng cao năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

III.Nội dung khóa học:

Marketing và phát triển thương hiệu:

– Tổng quan về Marketing quốc tế;

– Nghiên cứu thị trường và chính sách Marketing quốc tế;

– Xây dựng và quản lý thương hiệu, nhãn hiệu trong hội nhập kinh tế quốc tế;

– Các công cụ xúc tiến trong phát triển thương hiệu và bán hàng.

IV.Học phí: 2.000.000đ
V. Lịch khai giảng: 

          LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn               * Email: [email protected]

 Điện thoại:  (028) 22 17 17 97 – Cán bộ phụ trách: 09. 6669 3667 (Cô Trang)

 

Cùng chuyên mục

Liên hệ