Hiệu trưởng trường mầm non

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON

 

   I. Đối tượng:

 Cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non.

   II. Mục tiêu chung:

Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tri thức của một người lãnh đạo. Có khả năng lãnh đạo và quản lý toàn diện các hoạt động trong trường mầm non. Có bản lĩnh trong điều hành và hiểu biết rộng về các mối quan hệ trong xã hội.

Cập nhật những xu hướng đổi mới và những thách thức trong quản lý giáo dục mầm non, nội dung và các biện pháp quản lý một trường mầm non. Ứng dụng hiệu quả công nghệ trong công tác quản lý trường mầm non.

Biết phối hợp tham gia công tác quản lý chuyên môn ở các cấp và hình thành năng lực quản lý ở trường mầm non.

   III. Nội dung chương trình:

 • Tổng quan về khoa học quản lý và Quản lý Nhà nước về GD&ĐT;
 • Đường lối phát triển GD & ĐT và Lập kế hoạch phát triển trường;
 • Thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng giáo dục mầm non;
 • Quản lý nguồn lực trong trường;
 • Tâm lý học quản lý;
 • Nội dung và biện pháp quản lý mầm non;
 • Ứng dụng công nghệ trong quản lý trường mầm non;
 • Kiến tập tại trường mầm non.

   IV. Thời gian đào tạo: Học vào ngày thứ 7 và chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần

   V. Chứng chỉ: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ “Hiệu trưởng trường mầm non”.

   VI. Hồ sơ đăng kí:

 • Phiếu đăng ký học (theo mẫu);
 • Bản sao bằng cấp TC/ CĐ/ ĐH liên quan;
 • Bản sao CMND có công chứng;
 • 04 ảnh 3 x 4cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

*LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn               * Email: [email protected]

Điện thoại: (028) 22 17 17 97 – Cán bộ phụ trách:09. 6669 3667 (Cô Linh)

Liên hệ