Huấn luyện cấp chứng nhận An toàn lao động vệ sinh lao động

HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN

VỆ SINH LAO ĐỘNG

Hotline 09 6669 3667

Đảm bảo luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Huấn luyện cấp chứng nhận An toàn lao động vệ sinh lao động

I. Mục tiêu đào tạo:

Cung cấp kiến thức nền tảng, cơ bản về ngành nghề. Những kiến thức an toàn vệ sinh lao động cần thiết.

– Trang bị những kỹ năng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

– Nhận biết tầm quan trọng trong lao động, phòng ngừa các tai nạn, giảm thiểu các chi phí sự cố về con người, máy móc, doanh nghiệm…

II. Đối tượng tham gia:

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp, bao gồm:

– Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

– Cấp phó của những người đứng đầu nêu trên được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; bao gồm:

– Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp

– Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. 

Nhóm 3: Người lao động (bao gồm cả những người làm việc không theo hợp đồng lao động) làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 4: Người lao động (bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho doanh nghiệp) không thuộc các nhóm 1; 3; 5 và 6.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế tại doanh nghiệp.

Nhóm 6: Các An toàn, vệ sinh viên trong doanh nghiệp.

III. Giảng viên – chứng chỉ:

– Giảng viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn tham gia giảng dạy.

– Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ,chứng nhận do Cục An Toàn Lao Động cấp. Chứng chỉ, chứng nhận có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo theo đúng quy định của pháp luật.

IV. Lịch khai giảng:

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn            * Email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hệ