Kế toán thực hành

KẾ TOÁN THỰC HÀNH

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo một người mới chỉ có học kế toán trên lý thuyết như học kế toán sơ cấp , trung cấp , cao đẳng, hay đại học trở thành người làm việc thành thạo và độc lập trong công việc sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp và có thể hội nhập ngay vào bất kỳ đơn vị kế toán nào. 

Học thực hành kỹ năng của một người làm kế toán tổng hợp.

Học viên sau khi hoàn thành khóa học kế toán thực tế có thể tự tin thực hiện các công việc kế toán độc lập.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Học viên đã có kiến thức cơ bản về kế toán

Đang đi làm nhân viên kế toán, nhân viên kế toán tổng hợp hay kế toán trưởng nhưng chưa nắm vững kiến thức thực tế hoặc còn yếu kém các kỹ năng thực hành kế toán thuế.

Đã học xong các khóa kế toán tài chính tại trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hay các lớp kế toán sơ cấp nhưng chưa được thực hành thực tế làm kế toán – khai báo thuế trên chứng từ thực tế của doanh nghiệp

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Thực hiện các công việc kế toán phát sinh từ khi doanh nghiệp mới bắt đầu công việc kế toán đến khi làm được các báo cáo tài chính.

Thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.

Lập báo cáo tài chính theo đúng các chuẩn mực gồm: Bảng cân đối Tài khoản, Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

Học viên được học trên bộ chứng từ thực tế với những tình huống phát sinh thực tế tại doanh nghiệp, thực hành kỹ năng của một kế toán tổng hợp, được học với giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong điều hành bộ máy kế toán tại doanh nghiệp.

Mỗi học viên sẽ được sử dụng một bộ chứng từ thực hành thực tế của doanh nghiệp có các nghiệp vụ kế toán phát sinh: thu, chi, ngân hàng; nguyên liệu, công cụ dụng cụ; tài sản cố định; chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; doanh thu; xác định kết quả kinh doanh, nguồn vốn; vay ngắn, dài hạn …

Được hướng dẫn sử dụng và thực hành kế toán trên phần mềm kế toán để thực hành và nhập dữ liệu các nghiệp vụ kế toán phát sinh: lập phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ khác; in các sổ chi tiết, sổ tổng hợp theo các hình thức kế toán: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ. (có hướng dẫn ghi sổ tay trước khi thực hành trên máy).

Thực hành kết nối phần mềm kế toán với phần mềm khai báo thuế HTKK của cơ quan thuế.

IV. THỜI GIAN HỌC: 2 tháng (Học vào ngày thứ 7, chủ nhật hoặc các tối trong tuần)

V. HỌC PHÍ:

 LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn          * Email: [email protected]

Điện thoại:  (028) 22 17 17 97 – Cán bộ phụ trách:09. 6669 3667 (Cô Trang)

 

 

Cùng chuyên mục

Liên hệ