Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính. Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán.

Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán: kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước.

Phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.

Phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp.

Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp.

Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng của nó trong việc thẩm định các dự án đầu tư.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Những người có đủ tiêu chuẩn theo  “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng” có nhu cầu dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng.

Những người đang làm công tác kế toán, kế toán trưởng trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…

Những người hành nghề kế toán theo quy định của Pháp luật kế toán.

Các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao kiến thức về kế toán trưởng cũng được xem xét tham dự khóa học.

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 • Kế toán tài chính doanh nghiệp.
 • Quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính.
 • Kế toán quản trị.
 • Kiểm toán.
 • Tổng quan về báo cáo tài chính.
 • Tổng quan về kiểm toán.
 • Chu trình kiểm toán.
 • Thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư:
 • Thanh toán tín dụng ngân hàng.
 • Luật thương mại.
 • Pháp luật về thuế
 • Luật kế toán
 • Tổ chức kế toán, luật, vai trò và nhiệm vụ của kế toán trưởng.

IV. THỜI GIAN HỌC: 3 tháng (Học ngày thứ 7 ,chủ nhật hoặc các tối trong tuần)

 

 LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn          * Email: [email protected]

Điện thoại:  (028) 22 17 17 97 – Cán bộ phụ trách:09. 6669 3667 (Cô Nguyệt)

 

 

 

Cùng chuyên mục

Liên hệ