Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, giảng viên chính

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN CHÍNH

I. Mục đích bồi dưỡng:

–  Căn cứ Nghị định 101/2017 NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về Đào tạo , bồi dưỡng cán bộ , công chức, viên chức .

– Căn cứ công văn số 5366/ BNV-ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội .

– Trung tâm Đào tạo Kỹ năng và Nghiệp vụ ngắn hạn phối hợp với Trường Đại học Giáo dục Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức mở lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho Giảng viên và Giảng viên chính 2020

II. Đối tượng:

Viên chức hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học, có khả năng đảm hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp là Gỉang viên hoặc Giảng viên chính, có một trong các điều kiện sau :

 • Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính .
 • Đang giữ chức danh Giảng viên hoặc tương đương từ đủ 5 năm công tác trở lên.

III. Nội dung chương trình:

Chương trình được cấu trúc theo 3 phần chính :

Phần thứ 1: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

Chuyên đề 1: Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

Chuyên đề 2: Lý luận về hành chính nhà nước

Chuyên đề 3: Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN

Chuyên đề 4: Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học

Phần thứ 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

Chuyên đề 5: Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu  hóa và chủ động hội nhập quốc tế

Chuyên đề 6: Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Chuyên đề 7: Phương pháp dạy học đại học theo hướng phát triển năng lực

Chuyên đề 8: Đảm bảo chất lượng GDĐH

Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ

Chuyên đề 10: Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH

Chuyên đề 11: WTO và hợp tác quốc tế về đào tạo

Phần thứ 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

IV. Hồ sơ đăng ký:

 • Đơn đăng ký học (theo mẫu)
 • Bằng cấp cao nhất ( Photo công chứng )
 • Quyết định bổ nhiệm công chức , viên chức ( công chứng )
 • Quyết định bổ nhiệm ngạch , bậc ( công chức )
 • Bản sao CMND hoặc căn cước công dân (công chứng)
 • 04 ảnh 4×6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau và gửi kèm hồ sơ )

LIÊN HỆ TƯ VẤN TRỰC TIẾP VÀ ĐĂNG KÝ ONLINE TẠI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ UEED

 

Website: nghiepvu.edu.vn – Email: [email protected]

Điện thoại: (028) 22 17 17 97 – Cán bộ phụ trách: 09.6669 3667 – 0888.020211

 

 •  

 

   Cùng chuyên mục

  Liên hệ