Khai giảng nghiệp vụ báo chí và truyền thông

Khai giảng nghiệp vụ báo chí và truyền thông

KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI LƯỢNG

THỜI GIAN HỌC

Kỹ thuật quay phim 10/7/2021

03 Tháng

 
MC truyền hình  
Kỹ năng truyền thông đa phương tiện  
Kỹ năng viết báo  
Kỹ năng Online Marketing 4.0  
Kỹ năng viết kịch bản điện ảnh và truyền hình  
Kỹ năng dẫn chương trình – MC nhí  
Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông

18/7/2021

03 Tháng

 
Nghiệp vụ truyền hình  
Nhiếp ảnh cơ bản  
Truyền thông Doanh Nghiệp  
Truyền thông Quan hệ công chúng  

Cùng chuyên mục

Liên hệ