Lịch Khai giảng nghiệp vụ hành chính nhà nước

Khai giảng nghiệp vụ hành chính nhà nước

KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI LƯỢNG

THỜI GIAN HỌC

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 17/7/2021 03 Tháng
Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập
Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Cùng chuyên mục

Liên hệ