Lịch Khai giảng nghiệp vụ Kinh tế tài chính

Khai giảng nghiệp vụ Kinh tế tài chính

KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI LƯỢNG

THỜI GIAN HỌC

Kế toán trưởng 11/7/2021 03 Tháng
Kế toán thực hành 19/7/2021 03 Tháng
Kế toán tổng hợp
Kê toán doanh nghiệp và thực hành khai báo thuế
Khai báo thuế chuyên nghiệp
Chuyên viên quản trị kinh doanh

Cùng chuyên mục

Liên hệ