Lịch Khai giảng nghiệp vụ Quản Lý

Khai giảng nghiệp vụ Quản Lý

KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI LƯỢNG

THỜI GIAN HỌC

Hiệu trưởng trường Mầm non 06- 20/7/2021 03 Tháng 19h30 – 21h30 Thứ 3, 7 hàng tuần

 

Quản lý giáo dục Mầm non
Bồi dưỡng cán Bộ quản lý giáo dục 06 – 20/7/2021 03 Tháng 19h30 – 21h30 Thứ 2,4, 6 hàng tuần

 

Quản lý hành chính công 23/7/2021 01 Tháng 19h30 – 21h30 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần
Quản lý thời gian
Quản trị nhân sự chuyên nghiệp
Quản lý Spa 25/7/20221 01 Tháng 19h30 – 21h30 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần
Quản lý bệnh viện 26/7/2021 03 Tháng 19h30 – 21h30 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần
Quản lý trang thiết bị y tế 27/7/2021 03 Tháng  
Quản lý điều dưỡng  
Quản lý chất lượng bệnh viện  
Quản lý cán bộ y tế  
Quản lý trang thiết bị trường học 30/7/2021 03 Tháng  

Cùng chuyên mục

Liên hệ