Lịch Khai giảng nghiệp vụ Văn phòng

Khai giảng nghiệp vụ Văn phòng

KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI LƯỢNG

THỜI GIAN HỌC

Tư vấn du học 14/7/2021 03 Tháng 19h30 – 21h30 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần19h301
Văn thư lưu trữ 18/7/2021 03 Tháng  
Thông tin thư viện và thiết bị trường học  
Thư ký văn phòng 19/7/2021 01 Tháng  
Trợ lý giám đốc chuyên nghiệp  
Công tác xã hội  
Lê tân văn phòng  

Cùng chuyên mục

Liên hệ