Khai thác thiết bị tài nguyên số trong dạy học

KHAI THÁC THIẾT BỊ TÀI NGUYÊN SỐ TRONG DẠY HỌC

Trong lĩnh vực giáo dục có rất nhiều nguồn tài nguyên để khai thác và vận dụng trong thực tiễn.  Hiện nay các tài nguyên dùng để dạy, học và nghiên cứu khoa học tài nguyên gắn với công nghệ thông tin, liên quan đến dữ liệu, phần mềm và kết nối để giúp cho việc dạy và học, tự học và học tập suốt đời. Tài nguyên giáo dục mở bao gồm nhiều loại từ sách giáo khoa (SGK) đến chương trình đào tạo, đề cương môn học, bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, báo cáo, âm thanh, hình ảnh và chương trình mô phỏng. Tài nguyên số là tài liệu nội sinh mà cũng có thể được truy cập từ xa qua mạng máy tính. Tiến trình số hoá trong thư viện bắt đầu từ hệ thống mục lục, chỉ mục tạp chí và dịch vụ tóm tắt tài liệu, đến ấn phẩm định kỳ và tài liệu tham khảo và cuối cùng là sách in. Giáo dục luôn luôn vận dụng và thay đổi để nâng cao kiến thức truyền đạt trong giảng dạy đặc biệt trong việc lựa chọn khai thác các nguồn tài nguyên trong dạy học. Vì thế các khóa đào tạo ngắn hạn “Khai thác thiết bị tài nguyên số trong dạy học” sẽ góp phần trong việc khai thác cũng như chọn lọc tài liệu được tốt hơn.

I. Mục tiêu khóa học:

– Nắm vững những nguyên tắc của việc xây dựng, chia sẻ, tuân thủ vấn đề bản quyền, giấy phép sử dụng của nguồn tài nguyên này. Từ đó biết cách sử dụng mở phục vụ cho các hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo theo đúng bản chất và các yêu cầu của nguồn tài nguyên này.

– Biết cách khai thác nguồn tài nguyên có sẵn, để tạo lập các tài liệu có chất lượng để phục vụ mục đích giảng dạy.

– Trau dồi kỹ năng trong việc lựa chọn các nguồn tài liệu để dạy học, đồng thời đưa ra việc quy định cho các học sinh tham khảo đọc tài liệu, giáo trình.

II. Đối tượng tham gia:

– Tất cả các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

– Các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về khai thác thiết bị tài nguyên số trong dạy học đều có thể tham gia khóa học.

III. Quyền lợi của học viên khi tham gia khóa học:

– Thời gian học được sắp xếp, phân bổ hợp lý phù hợp với thời gian làm việc việc của học viên.

– Đội ngũ giảng viên chuyên môn hoạt động trong các tổ chức, doanh nghiệp tham gia giảng dạy

– Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận “Khai thác thiết bị tài nguyên số trong dạy học”.

IV. Thông tin nộp hồ sơ và lịch khai giảng:

VP 1: 03 Hồ Thị Tư, Phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, TP.HCM

VP 2: 235 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0966 693 667

 

Cùng chuyên mục

Liên hệ