Kỹ năng đào tạo giảng viên doanh nhân chuyên nghiệp

KỸ NĂNG ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN DOANH NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

 

Kết hợp giữa kinh doanh và giảng dạy, tận dụng những kiến thức va chạm thực tế của mình để đưa vào giảng dạy, giảng viên doanh nhân còn là chiếc cầu nối bạn trẻ với doanh nghiệp.

I.Mục tiêu khóa học:

– Trang bị những kiến thức kỹ năng cần có để tham gia giảng dạy.

– Nắm được những nguyên tắc cơ bản về phương pháp huấn luyện nội bộ từ khâu chuẩn bị đến khâu thực hiện.

– Phân tích nhu cầu đào tạo của cá nhân và của tổ chức.

– Thiết kế chương trình và chọn các phương pháp đào tạo phù hợp với cách học của người trưởng thành trong từng khóa kỹ năng khác nhau.

– Thực hiện giảng dạy các chương trình đào tạo một cách chuyên nghiệp và thu hút được sự tham gia tích cực học tập của các học viên.

– Áp dụng được những kỹ năng trong quá trình huấn luyện:

  • Biên soạn tài liệu lớp học, slide giảng, bài tập tình huống
  • Đứng lớp trình bày, hướng dẫn, tạo các hoạt động tương tác với học viên
  • Đánh giá mức độ tiếp thu của học viên tại lớp

Tổ chức, thực hiện và đánh giá kết quả đào tạo một cách có hệ thống và hiệu quả

II. Đối tượng tuyển sinh:

– Các cấp nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp.

– Các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực này.

III. Quyền lợi của học viên khi tham gia khóa học:

– Thời gian học được sắp xếp, phân bổ hợp lý phù hợp với thời gian làm việc việc của học viên.

– Đội ngũ giảng viên chuyên môn hoạt động trong các tổ chức, doanh nghiệp tham gia giảng dạy

– Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ “Kỹ năng đào tạo giảng viên doanh nhân chuyên nghiệp”.

V. Thông tin đăng ký và tư vấn:

Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0966 693 667

Hoặc truy cập vào website: www.nghiepvu.edu.vn

Cùng chuyên mục

Liên hệ