Kỹ năng giải quyết vấn đề

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Hotline 09 6669 3667

Trong mọi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp việc tồn tại những rủi ro nguy cơ, vấn đề thường xuyên xảy ra. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định là một kỹ năng rất cần thiết không chỉ cho công việc mà còn cho cuộc sống. Cuộc sống là một chuỗi tiếp diễn của rất nhiều vấn đề từ đơn giản, đến phức tạp đòi hỏi ta đưa ra những giải pháp. Nhằm giúp bạn trang bị những hành trang cần thiết để có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất, nên các khóa học ngắn hạn “Kỹ năng giải quyết vấn đề” ra đời.

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. Mục tiêu khóa học:

– Áp dụng các phương pháp tư duy và sáng tạo giải quyết vấn đề.

– Biết cách sử dụng các công cụ truyền thống và sáng tạo để xác định nguyên nhân và thiết kế các giải pháp.

– Sử dụng các công cụ tư duy sáng tạo và tư duy phá cách phát triển các giải pháp đột phá.

– Phân tích và giải quyết các vấn đề thực tế thường gặp trong công việc một cách logic, hợp lý.

– Nhận ra các biểu hiện của vấn đề và có khả năng đưa ra các phán đoán dựa trên các dữ liệu.

– Thiết lập cách giải quyết vấn đề một cách dễ hiểu

II. Đối tượng tham gia:

Các nhà quản lý như giám sát, trưởng, phó phòng, giám đốc.
– Những người muốn nâng cao khả năng giải quyết vấn đề.
– Những nhân viên muốn làm việc hiệu quả và thăng tiến.

III. Nội dung khóa học:

Các phương pháp duy lý để giải quyết vấn đề

 • Kỹ thuật nhận biết vấn đề
 • Phân tích thông tin
 • Sự khác biệt giữa nguyên nhân và triệu chứng
 • Phân tích vấn đề
 • Phân tích quyết định
 • Phân tích những vấn đề tiềm năng

Các công cụ phâ tích vấn đề

 • Kỹ thuật phân tích nguyên nhân gốc rễ
 • Sử dụng câu hỏi “tại sao”
 • Vận dụng sơ đồ xương cá Ishikawa
 • Phân tích Pareto
 • Khung tư duy phê phán, tư duy đột phá
 • Mô hình RED

Sáng tạo trong giải quyết vấn đề

 • Cách suy nghĩ sáng tạo
 • Tư duy phá phá cách
 • Những rào cản để tư duy sáng tạo và cách để vượt qua chúng
 • Kỹ thuật Brainstorming
 • Hệ thống tư duy sáu chiến nón của BONO
 • Lên kế hoạch hành động

IV. Chứng nhận:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận “Kỹ năng giải quyết vấn đề”.

V. Thông tin học phí và lịch khai giảng:

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn               * Email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hệ