Kỹ năng tổ chức nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm trong quản lý giáo dục

KỸ NĂNG TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Trong lĩnh vực giáo dục luôn có những hoạt động, tổ chức nghiên cứu và viết sáng kiến trong quản lý giáo dục của giáo viên ở các trường. Nhằm nâng cao ý tưởng nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn lực, trong đó hoạt động nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm có những đóng góp hết sức quan trọng. Qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu trong quản lý giáo dục ở các cấp. Chính vì thế nguồn nhân lực trong giáo dục luôn đổi mới và cải tiến, thay vào đó các trung tâm đào tạo ngắn hạn khóa học “Kỹ năng tổ chức nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm trong quản lý giáo dục” được hiệu quả hơn.

I. Mục tiêu khóa học:

Nâng cao khả năng tự nghiên cứu khoa học và đúc kết kinh nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học để giải quyết những mâu thuẫn, khó khăn vướng mắc có tính chất thời sự trong công tác quản lý, chỉ đạo, giảng dạy, giáo dục học sinh của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trao đổi những giải pháp sáng tạo, những cách thức hay, những ý tưởng mới góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới giáo dục của Ngành.

II. Đối tượng tuyển sinh:

– Tất cả các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

– Các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về “kỹ năng tổ chức nghiên cứu và sáng kiến kinh nghiệm trong quản lý giáo dục” đều có thể tham gia khóa học.

III. Nội dung đào tạo:

– Giới thiệu khái khát về khóa học

– Lên kế hoạch rõ ràng, đề tài nghiên cứu cụ thể

– Phải nắm rõ các yêu cầu của một bài sáng kiến kinh nghiệm

– Cách viết sáng kiến kinh nghiệm

 • Chọn đề tài
 • Lập đề cương
 • Làm đề tài
 • Viết bản thảo
 • Hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm

– Thiết kế bài sáng kiến kinh nghiệm:

Phần bìa

Mục lục( trang mới)

Các kí hiệu hay từ viết tắt( trang mới)

Phần 1: Đặt vấn đề

Người viết tập trung vào viết lý do chọn đề tài, cụ thể:

 • Trình bày được vấn đề cụ thể trong thực tiễn tại nơi công tác giảng dạy
 • Nêu rõ ý nghĩa cũng như tác dụng mà vấn đề đem lại
 • Đưa ra kết luận tại sao chọn đề tài

Phần 2: Nội dung đề tài

 • Cơ sở lý luận: Trình bày những khái niệm, lý thuyết đề vấn đề
 • Thực tiễn vấn đề: Người viết nên bày tỏ những thuận lợi hay khó khăn đối với đề tài đã chọn, tập trung vào những khó khăn đang gặp phải, đang tìm hướng giải quyết.
 • Cách giải quyết: Nêu rõ các biện pháp đã được thực hiện để giải quyết cho vấn đề, đồng thời chỉ ra hiệu quả đem lại của từng biện pháp
 • Hiệu quả thu được: Trình bày các biện pháp này đã được áp dụng cho đối tượng nào và hiệu quả thu được ra sao, đối chiếu lại với thực trạng trước khi chưa áp dụng sáng kiến.

Phần 3: Nêu kết luận

 • Nêu rõ ý nghĩa khi áp dụng các sáng kiến này trong giảng dạy.
 • Trình bày nhận xét chung về khả năng áp dụng sáng kiến.
 • Các bài học rút ra trong quá trình nghiên cứu và làm việc
 • Đưa ra những đề xuất để có thể giúp sáng kiến được vận dụng tốt hơn
 • Bổ sung tài liệu tham khảo

IV. Quyền lợi của học viên khi tham gia khóa học:

– Thời gian học được sắp xếp, phân bổ hợp lý phù hợp với thời gian làm việc việc của học viên.

– Đội ngũ giảng viên có chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tham gia giảng dạy khóa học.

V. Thông tin đăng ký và tư vấn:

 • VP 1: 03 Hồ Thị Tư, Phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.
 • VP 2: 235 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0966 693 667

Cùng chuyên mục

Liên hệ