Kỹ năng xây dựng đề án

KỸ NĂNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Hotline 09 6669 3667

Đề án là đưa ra các kế hoạch, dự án, vạch sẵn những điểm mạnh, phương hướng để thực hiện một kế hoạch công việc nào đó. Nhiệm vụ của của đề án mang tính quan trọng vì nó có tính định hướng người làm đề án và những tổ chức phê duyệt đề án về phương hướng của đề án.

Kỹ năng xây dựng đề án

I. Mục tiêu khóa học:

– Nhằm nâng cao những kiến thức, kỹ năng về xây dựng đề án.

Bồi dưỡng kỹ thuật xây dựng, đánh giá và tổ chức thực hiện đề án, dự án cho công chức, viên chức của các cơ quan ban ngành Nhà nước; chuyên viên công tác tại các phòng ban kế hoạch – dự án – đầu tư tại các doanh nghiệp, công ty,…

– Có khả năng thiết lập xây dựng đề án, đưa ra các kế hoạch, vạch ra được những điểm mạnh của việc thực hiện đề án, đề xuất các phương pháp nhằm thực hiện công việc cụ thể nào đó.

II. Chứng chỉ và giảng viên:

– Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn sâu tham gia giảng dạy khóa học.

– Kết thúc khóa hoc, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận “Kỹ năng xây dựng đề án”.

IV. Thời gian và lịch khai giảng: 

 LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn            * Email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hệ