Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Chuẩn Chức Danh Sư Phạm Tháng 10/2021

STT Tên khóa học Học phí  Trường
 Đào tạo
Thời gian đào tạo  Khai giảng    LOẠI  Thời gian học
1 Chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Mầm non 2.300.000 ĐHSP Huế Học 1 tuần
Khi học đến cấp chứng chỉ 3 tháng
Khai giảng thứ 2 hàng tuần CHỨNG CHỈ 19h30 từ Thứ 2 – Thủ 7, Chủ nhật học Sáng: 8h00 – 11h30, Chiều 14h00 – 17h00
2 Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học CHỨNG CHỈ
3 Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS CHỨNG CHỈ
4 Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT 2.800.000 Khai giảng thứ 7 hàng tuần CHỨNG CHỈ

Cùng chuyên mục

Liên hệ