Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Nghiệp Vụ Sư Phạm Mầm non Tháng 10/2021

STT Tên khóa học Học phí  Trường
 Đào tạo
Thời gian đào tạo  Khai giảng    LOẠI  Thời gian học Hồ sơ và bài thu hoạch 
1 Nghiệp vụ Sư phạm Mầm Non 2.700.000 ĐHSP Huế 2 tháng 11/10
25/10
CHỨNG CHỈ 19h30 – 21h30 Thứ 2, 4, 6 Nộp online
2 Quản lý trường Mầm non 2.800.000 ĐHSP Huế 2 tháng 11/10
25/10
CHỨNG CHỈ 19h30 – 21h30 Thứ 3, 7 hàng tuần hoặc cả ngày chủ nhật lịch sẽ được thông báo Nộp online
3 Bồi dưỡng Phương pháp Giảng dạy kỹ năng sống 2.800.000 ĐHSP Huế 10 buổi 24/10 CHỨNG CHỈ 19h30 – 21h30 Thứ 2, 3,4, 6 Nộp online
4 Nghiệp vụ Bảo mẫu trong Trường học 2.300.000 ĐHSP Huế 2 tháng 3/10
17/10
CHỨNG CHỈ 19h30 – 21h30 Thứ 3, 7 hàng tuần hoặc cả ngày chủ nhật lịch sẽ được thông báo Nộp online
5 Nghiệp vụ Cấp dưỡng trong Trường học 1.800.000 TC Công nghệ Việt Mỹ 2 tháng CHỨNG CHỈ Nộp online
6 Lãnh đạo cấp phòng 4.500.000 2 tháng 22/10 CHỨNG CHỈ Học ngoài giờ hành chính Nộp online

Cùng chuyên mục

Liên hệ