Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Ngiệp vụ Kế toán Tháng 10/2021

STT Tên khóa học Học phí  Trường
 Đào tạo
Thời gian đào tạo  Khai giảng    LOẠI  Thời gian học
1 Kế toán trường kế toán doanh nghiệp 2.800.000 Trường ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội 2 tháng 25/10 CHỨNG CHỈ Học tối 2,4,6
2 Kế toán trưởng kế toán hành chính sự nghiệp 2.800.000 Trường ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội 2 tháng CHỨNG CHỈ Học tối 2,4,6

Cùng chuyên mục

Liên hệ