Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Ngiệp vụ Sư Phạm Tháng 10/2021

STT Tên khóa học Học phí  Trường
 Đào tạo
Thời gian đào tạo  Khai giảng    LOẠI  Thời gian học
1 Nghiệp vụ Sư phạm Giảng viên CĐ – ĐH 2.500.000 ĐHSP Huế 2 tháng 12/10
26/10
CHỨNG CHỈ 19h30 – 21h30 Thứ 2, 4, 6
2 Nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên Tiểu học  180.000/tín chỉ *35 tín chỉ  ĐHSP Hà Nội 9-12 tháng 10/10 CHỨNG CHỈ 19h30 – 21h30 ngày chủ nhật hàng tuần
3 Nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên THCS, THPT  195.000/tín chỉ *34 tín chỉ  ĐH Giáo dục CHỨNG CHỈ
4 Chuyên viên 4.000.000 Học viện hành chính quốc gia 2 tháng 28/10 CHỨNG CHỈ Học ngoài giờ hành chính
5 Chuyên viên chính 4.000.000 2 tháng 29/10 CHỨNG CHỈ Học ngoài giờ hành chính

Cùng chuyên mục

Liên hệ