Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông

BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Biết và hiểu rõ các thể loại báo chí, nghề báo và lao động phóng viên
Nắm bắt các phương pháp, cách thức thu thập thông tin, viết bài và biên tập các thể loại trong báo chí
Nhận biết ảnh báo chí và Kỹ năng chụp ảnh báo chí

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Các phóng viên tập sự;
Sinh viên đã tốt nghiệp/đang học tại các trường cao đẳng/đại học.
Các cá nhân khác đam mê nghề báo.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 • Những khái niệm cơ bản về truyền thông
 • Ngôn ngữ báo chí
 • Viết cho truyền thông
 • Kỹ năng viết tin
 • Kỹ năng phỏng vấn
 • Kỹ năng viết phóng sự
 • Lao động phóng viên
 • Nghiệp vụ biên tập báo chí
 • Báo trực tuyến, loại hình báo chí mới
 • Ảnh báo chí và kỹ năng chụp ảnh báo chí
 • Kỹ năng biên tập và thiết kế sách, báo

IV. THỜI GIAN HỌC:

2 Tháng (học vào ngày thứ 7, chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần)

V.HỌC PHÍ: 2.500.000

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn           * Email: [email protected]

Điện thoại: (028) 22 17 17 97 – Cán bộ phụ trách:09. 6669 3667 (Cô Trang)

Cùng chuyên mục

Liên hệ