Phương pháp định tính trong y học

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH TRONG Y HỌC

Hotline 09 6669 3667

Phương pháp định tính trong y học

I. Mục tiêu đào tạo:

– Trang bị những kiến thức cơ bản về nghiên cứu phương pháp định tính trong y học, và ứng dụng của nghiên cứu định tính trong lĩnh vực y tế công cộng, y học, đưa ra các giải pháp, chăm sóc và điều trị.

– Hỗ trợ các học viên trang bị tư duy, kiến thức, kỹ năng cơ bản cho các hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu định tính.

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu phương pháp định tính tham gia khóa học.

III. Thời gian và hình thức học:

– Thời gian học phù hợp với thời gian làm việc của học viên.

– Hình thức học Oline hoặc trực tiếp.

IV. Lịch khai giảng:

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn            * Email: [email protected]

 

Cùng chuyên mục

Liên hệ