Quản lý bệnh viện

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

I. Đối tượng học:

Các bác sĩ, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bệnh viện (Trưởng, phó phòng và Khoa chuyên môn)

Các sinh viên, học viên sau đại học có nhu cầu nâng cao kinh nghiệm và kiến thức phục vụ cho nhu cầu quản lý và mở rộng bệnh viện.

II. Mục tiêu :

Sau khi học xong khóa học này, học viên có th:

  1. Trình bày được các khái niệm cơ bản, nguyên tắc quản lý bệnh viện
  2. Phân tích được một số lý thuyết quản lý ứng dụng trong quản lý bệnh viện
  3. Phân biệt được quản lý, lãnh đạo và phân tích được phong cách và một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý.
  4. Nêu được khái niệm quản lý chất lượng bệnh viện và nguyên lý quản lý chất lượng bệnh viện.
  5. Trình bày được khái niệm, hệ thống thông tin quản lý BV và sử dụng thông tin để phân tích BV
  6. Trình bày được khái niệm, vai trò và nội dung quản lý nguồn nhân lực và tài chính BV
  7. Trình bày được khái niệm và nội dung lập kế hoạch và giám sát, đánh giá hoạt động BV
 III. Phương pháp học tập:

   Áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực: động não, thuyết trình, thảo luận trên lớp, thảo luận nhóm và trình bày nhóm nhỏ.

Sử dụng các phương tiện giảng dạy như bút dạ, bảng, giấy A0, máy chiếu Projector.

IV. Nội dung chi tiết:
Bao gồm 10 chuyên đề về những kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với hoạt động quản lý bệnh viện và công tác quản lý cán bộ của đơn vị:

TT

Nội dung

1

Tổng quan về quản lý bệnh viện

2

Quản lý chất lượng bệnh viện và quản lý nguy cơ – đảm bảo an toàn người bệnh

3

5 S trong quản lý chất lượng bệnh viện

4

Lập kế hoạch bệnh viện

5

Quản lý thông tin bệnh viện

6

Quản lý nhân lực bệnh viện

7

Quản lý tài chính bệnh viện

8

Người lãnh đạo: Phong cách và các kỹ năng

9

Giám sát hoạt động bệnh viện

10

Đánh giá hoạt động bệnh viện

V.Giảng viên
– Gồm các giáo sư, bác sĩ, các chuyên gia giàu kinh nghiệm giảng dạy và nghiệp vụ chuyên môn hiện đang phụ trách, lãnh đạo các các sở y tế…
VI.Chứng nhận :

Sau khi học viên hoàn tất chương trình, kiểm tra đánh giá đạt yêu cầu theo chương trình đào tạo liên tục sẽ được cấp chứng chỉ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN chứng chỉ theo quy định của Bộ Y tế.

VII.Hồ sơ đăng ký học bao gồm có:

– Công văn của đơn vị cử đi học;

– Bản sao văn bằng chuyên môn

– 02 hình (ghi thông tin cá nhân phía sau hình).

VIII. Lịch khai giảng: 

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn               * Email: [email protected]

Điện thoại: (028) 22 17 17 97- Cán bộ phụ trách:09. 6669 3667 (Cô Trang)

 

Cùng chuyên mục

Liên hệ