Quản lý chất lượng bệnh viện

BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

I. Mục tiêu bồi dưỡng:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:

 • Trình bày được khái niệm, các nội dung cơ bản của quản lý chất lượng và quản lý chất lượng toàn diện trong bệnh viện.
 • Phân tích SWOT để biết tình hình thực tế của từng khoa/ phòng và bệnh viện.
 • Áp dụng được các bước quản lý chất lượng toàn diện (TQM) để xây dựng kế hoạch can thiệp tăng cường chất lượng tại bệnh viện.

II. Đối tượng:

 • Nhân viên y tế thuộc các đơn vị nhà nước:
 • Các đơn vị Vụ, Cục, Sở Y tế trực thuộc Bộ Y tế;
 • Các cán bộ lãnh đạo, quản lý, trưởng/phó các khoa/phòng công tác tại các Viện, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
 • Các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện
 • Nhân viên y tế thuộc các đơn vị tư nhân.

III. Khai giảng dự kiến: 

IV. Thời lượng học: 4 tuần

V. Học phí trọn khóa: 3.000.000 đồng

VI. Nội dung chương trình đào tạo:

 • Tổng quan về quản lý chất lượng bệnh viện;
 • Thực hiện đề án cải tiến chất lượng bằng TQM;
 • Xác định vấn đề cần cải tiến;
 • Đánh giá tình hình; Phân tích vấn đề;
 • Lựa chọn giải pháp về viết kế hoạch hành động;
 • Kết quả, chuẩn hóa và xây dựng kế hoạch tương lai;
 • Kinh nghiệm triển khai TQM tại 1 số bệnh viện tại Việt Nam;
 • Giới thiệu bộ chỉ số 83 tiêu chí về Quản lý chất lượng và định hướng quản lý chất lượng bệnh viện tại Việt Nam;
 • Hướng dẫn tự đánh giá bệnh viện theo bộ chỉ số 83 tiêu chí về quản lý chất lượng.

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn               * Email: [email protected]

Điện thoại: (028) 22 17 17 97 (Cô Diễm) : 09. 6669 3667 (Cô Trang)

Cùng chuyên mục

Liên hệ