Quản lý hành chính công

Quản lý hành chính công

Hành chính công thể hiện thành một hệ thống thiết chế, cơ cấu tổ chức và đội ngũ viên chức thị hành công vụ; là quá trình, theo đó, các nguồn lực và nhân sự công được tổ chức và phối hợp nhằm tạo ra, đưa vào vận hành, thực thi và quản lí các quyết sách công được bảo đảm bằng chế độ công vụ với trách nhiệm hành chính chặt chẽ, rành mạch.

Mỗi ngành khoa học, mỗi lĩnh vực hoạt động cụ thể đề cập vấn đề nguyên tắc theo các góc độ riêng, đặc thù cho ngành khoa học hay lĩnh vực hoạt động đó. Trong khoa học pháp lí, các nguyên tắc của quản lí hành chính nhà nước được xác định là những tư tưởng chủ đạo bắt nguồn từ cơ sở khoa học của hoạt động quản lí, từ bản chất của chế độ, được quy định ttong pháp luật, làm nền tảng cho tổ chức và hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

I. Mục đích khóa học và đối tượng đăng ký:

Tarng bị các kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính công cho cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức dự bị đang cần phục vụ công việc cho hệ thống các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó còn là thái độ và các kỹ năng mềm để thích ứng và hòa nhập với môi trường hành chính nhà nước.

Cá nhân có nguyện vọng tham gia các kì thi sát hạch công chức hoặc có nhu cầu tham gia vào bộ máy nhà nước, các tổ chức liên hiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập – bán công lập có nhu cầu. Kể cả các công chức, viên chức dự bị đang có nhu cầu trở thành dạng chính thức.

II. Nội dung học:

Chủ yếu xoay quanh các kỹ năng tin học văn phòng, ngoại ngữ, luật Hành chính, kỹ năng soạn thảo văn bảm, pháp luật đại cương, đạo đức công vụ,… các tình huống xử lý vi phạm hành chính, ứng xử trong môi trường hành chính để người học nắm rõ và tập trung hoàn thành các yêu cầu đề ra. Trong đó Luật Hành chính đóng vai trò quan trọng và giúp cho người học nhanh chóng đi vào xử lý công việc.

Trong luật hành chính, số lượng những quy định có tính chất chung tuyệt đối không phải là nhiều (so vói toàn bộ hệ thống quy phạm luật hành chính) và về vấn đề những gì thuộc về phần chung cũng còn nhiều ý kiến khác nhau.

Luật hành chính là một hệ thống thống nhất các quy phạm có quan hệ hữu cơ với nhau được chia thành hai phần là phần chung và phần riêng. Sự phân chia này dựa trên thực tế khách quan là trong luật hành chính có những quy định có thể áp dụng trong quản lí hành chính nhà nước nói chung hay trong phần lớn các lĩnh vực của quản lí hành chính nhà nước. Chúng được coi là phần chung của luật hành chính đồng thời những quy định còn lại được coi là phần riêng.

LIÊN HỆ TƯ VẤN TRỰC TIẾP VÀ ĐĂNG KÝ ONLINE TẠI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ UEED

Website: nghiepvu.edu.vn – Email: [email protected]

Điện thoại: (028) 22 17 17 97 – Cán bộ phụ trách: 09.6669 3667 – 0888.020211

 

 

 

Cùng chuyên mục

Liên hệ