Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

Học quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên

Theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BNV, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công sẽ được dùng thay cho chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc miễn tham gia học quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên (tùy ngạch của người được xét).

1. Vì sao cần phải học quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên?

Nhằm hướng tới xây dựng một nền quản trị hành chính công theo hướng hiện đại, phù hợp với trình độ phát triển của kinh tế-xã hội đất nước, làm động lực cho sự đi lên của đất nước, việc tăng cường năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yêu cầu bắt buộc.

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên giúp người học nâng cao kiến thức và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ,  triển khai các văn bản liên quan đến nhà nước hiệu quả, giúp học viên nâng cao năng lực, phong cách làm việc chuyên nghiệp trong môi trường quản lý, áp dụng văn hóa công sở đúng mực để điều hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc phát triển năng lực thực thi công vụ cho CBCC, viên chức ngạch chuyên viên và chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

2. Chương trình học quản lý nhà nước chương trình chuyên viên có nội dung như thế nào?

Bồi dưỡng kiến thức học quản lý nhà nước chương trình chuyên viên là một trong những hình thức bồi dưỡng theo ngạch. Đối tượng của chương trình bồi dưỡng này, gồm: cán bộ, công chức (CBCC), viên chức ở ngạch cán sự và tương đương đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch tối thiểu 3 năm; hoặc là các CBCC, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.

Với vai trò là người trực tiếp hoặc gián tiếp trong các hoạt động quản lý của Nhà nước hoặc doanh nghiệp, chuyên viên có trách nhiệm theo dõi, tham mưu về các lĩnh vực được giao; theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện những nhiệm vụ công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Chuyên viên có những quyền hạn chung nhất định, như: đề xuất với lãnh đạo cấp trên các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện tốt công việc được giao; được quyền liên hệ với các cơ quan, đơn vị để phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuyên môn; được tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ. Về cơ bản, các kiến thức về chuyên môn – kỹ thuật, khoa học quản lý, chính trị, pháp luật, tâm lý xã hội, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, môi trường, hội nhập… cùng các kỹ năng quản lý chung, như: kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, thực thi công vụ,  phân tích & xử lý các tình huống… ngày càng được nâng cao đối với đội ngũ này.

2.1. Hiện trạng bỏ việc trong khu vực công

Với việc hướng tới bỏ chế độ biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị, tổ chức sự nghiệp công lập có tự chủ tài chính, có nhận hỗ trợ một phần từ nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội-đoàn thể, hội nghề nghiệp, văn hóa-nghệ thuật, doanh nghiệp kinh doanh có liên quan hoặc do Nhà nước quản lý là một chiều hướng tất yếu. Theo thống kê của Bộ Lao động -Thương binh xã hội, tỉ lệ bỏ việc trong khu vực công cũng đang ngày càng gia tăng do mức thu nhập từ công việc cũng như các khoản trợ cấp khác không đủ để duy trì cuộc sống và sinh hoạt thường ngày.

2.2. Đãi ngộ trong khu vực công

Ở khu vực tư, đãi ngộ tốt song với tình trạng cạnh tranh khốc liệt cũng như khả năng không ổn định của nền kinh tế khiến cho việc ở lại khu vực công vẫn là ưu tiên của nhiều người. Vậy khu vực công có khả năng cải thiện thu nhập không? Câu trả lời đến từ việc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm từ các chứng chỉ trong đó có chứng chỉ Chuyên viên ở từng lĩnh vực mà bạn phụ trách. Đồng thời, việc có chứng chỉ Chuyên viên sẽ tạo cơ hội kép khi ứng viên bước ra khu vực tư bởi yêu cầu về trình độ chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ tại một số ngành nghề đã được kiểm chứng rõ ràng (nhất là trong các ngành nghề đặc biệt như  báo cáo thuế, tài chính, nông lâm nghiệp, luật, hành chính-pháp lý…). Việc thi chứng chỉ chuyên viên thông thường sẽ do cơ quan quyết định cử đi hoặc có thể do bản thân người học muốn tự chuẩn bị cho mình để có thể tranh thủ thời gian thi và có chứng chỉ. Các giấy tờ như Bằng Đại học, chứng chỉ ngôn ngữ được Bộ GD-ĐT công nhận, các phiếu khám sức khỏe, thái độ tư tưởng chính trị, báo cáo của cơ quan nơi đang công tác về việc hỗ trợ đi học…

2.3. Khẳng định năng lực bằng chứng chỉ chuyên viên

Thông thường, nếu là người có bằng Đại học và các chứng chỉ nghiệp vụ ở mức cơ bản sẽ được phân hạng ngạch Chuyên viên khi được nhận vào làm. Theo đó, tùy thời gian phấn đấu mà cấp trên sẽ xét duyệt cho việc tham gia các lớp bồi dưỡng và thi nâng ngạch Chuyên viên chính. Việc có chứng chỉ Chuyên viên chính sẽ giúp bản thân cán bộ, công chức, viên chức khẳng định năng lực, kinh nghiệm làm việc, là tiêu chí rất tốt để được đề bạt, bổ nhiệm ở các vị trí khác cao hơn trong bộ máy hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị- Đoàn thể, Đảng bộ, tổ chức trực thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước trong và ngoài nước.Hiện nay theo bảng lương được cập nhật mới nhất từ Bộ Tài chính thì mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức là 1.490.000 đồng/tháng, dự kiến từ ngày 01/1/2021 đến ngày 30/6/2021 sẽ được xét duyệt bởi Quốc hội để nâng lên là 1.600.000 đồng/tháng

3. Tìm hiểu các nơi đào tạo, bổ trợ cho các khóa học

Hiện nay, Trung tâm Đào tạo Kỹ năng và Nghiệp vụ thuộc Liên hiệp Giáo dục và Kinh tế tư vấn đã có tổ chức mở lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên nhằm hỗ trợ cho các cán bộ, công chức, viên chức có mong muốn thi nâng ngạch trong tương lai. Thông tin chi tiết có thể truy cập tại đây.

Lớp bồi dưỡng sẽ đáp ứng những tiêu chí của chương trình chuyên viên hiện nay theo luật định. Sau khóa học, cán bộ, công chức, viên chức sẽ có đủ năng lực dự kì thi nâng ngạch sắp tới

Cùng chuyên mục

Liên hệ