Sức khỏe trường học

SỨC KHỎE TRƯỜNG HỌC

Hotline 09 6669 3667

Sức khỏe trường học

I. Giới thiệu chương trình:

Trong trường học có rất là nhiều học sinh, vì thế việc đảm bảo sức khỏe cho học sinh và cán bộ nhân viên trong nhà trường là vô cùng quan trọng. Khóa học đào tạo ngắn hạn sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để xử lý và đảm bảo sức khỏe trong và ngoài nhà trường.

II. Nội dung đào tạo:

– Thực hiện các kế hoạch xây dựng những hoạt động sức khỏe trường học cho năm học được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

– Có thể sơ cứu và xử lý ban đầu những bệnh thông thường xảy ra trong trường.

– Tổ chức thực hiện khám sức khoẻ định kỳ, quản lý hồ sơ sức khoẻ học sinh, giáo viên

– Lên kế hoạch các chương trình truyền thông sức khỏe được đưa vào trường học. 

– Xây dựng khẩu phần ăn cho học sinh, hướng dẫn tư thế ngồi học đúng chuẩn để tránh những tình trạng cong vẹo cột sống hoặc thị lực, hướng dẫn và tiếp tục triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh xảy ra nhằm mục tiêu cuối cùng là đảm bảo môi trường học tập cho an toàn.

– Trực tiếp thực hiện các yêu cầu vệ sinh học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh khu vực trong nhà trường theo đúng các quy định đã ban hành của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy của nhà trường

– Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng bệnh, phòng dịch theo lịch hoạt động của trường và theo yêu cầu của y tế địa phương

– Tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về y tế trường học do ngành Y tế tổ chức cùng các yêu cầu do y tế học đường cấp quận, huyện đề ra. Sơ kết, tổng kết công tác sức khỏe trường học, báo cáo thống kê học theo quy định.

III. Thời gian và lịch khai giảng:

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn            * Email: [email protected]

 

Cùng chuyên mục

Liên hệ