Tâm lý học

    

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TÂM LÝ HỌC

I.Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục có phẩm chất, trình độ chuyên môn và năng lực thực hành nghề nghiệp thuộc lĩnh vực ứng dụng Tâm lý học trong giáo dục. 

Người học tốt nghiệp có thể làm việc tại các trường học, các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đoàn thể xã hội có liên quan đến giáo dục.

II.Điểm mạnh cúa chương trình

Chương trình đào tạo xây dựng trên cơ sở khung chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thường xuyên cập nhật, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm trong việc giảng dạy các học phần Tâm lý học cho sinh viên sư phạm của toàn trường

Môi trường học tập năng động, hiện đại, đáp ứng tối đa mọi nhu cầu học tập của người học.

III.Nội dung chương trình

Kiến thức giáo dục đại cương:Nhóm các môn học về tư tưởng Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật; Tiếng Anh; Tin học;…

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
+ Các môn cơ sở: Nhập môn Tâm lý học,Tâm lý học nhận thức, Tâm lý học nhân cách, Lịch sử Tâm lý học, Tâm lý học phát triển, Tổ chức hoạt động dạy học, Tổ chức hoạt động giáo dục
+ Các môn chuyên ngành: Tham vấn tâm lý, Tâm lý học quản lý,Tâm lý học chẩn đoán, Tâm bệnh học, Tâm lý học giới tính, Giáo dục giới tính, Tâm lý học gia đình, Giáo dục gia đình, Giáo dục kỹ năng sống,…

IV.Phẩm chất và kỹ năng cần có

Khả năng bắm bắt tâm lý con người, đồng cảm, vị tha, độ lượng

Thái độc tích cực chủ động trong việc rèn luyện phẩm chất nhân cách.

Kỹ năng nghề nghiệp, năng lực thực hành nghề nghiệpcơ bản

Kỹ năng ứng dụng thành tựu của Tâm lý học và Giáo dục học vào thực tiễn xã hội

Kỹ năng tổ chức các hoạt động xã hội, tham vấn tâm lý

Kỹ năng hoạt động ttrong công tác đoàn thể, tuyên truyền và vận động quần chúng ttrong lĩnh vực giáo dục

V.Cơ hội việc làm

Sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục có thể làm việc trong các lĩnh vực, tổ chức:

Tham vấn học đường, làm công tác hướng nghiệp tại các trường phổ thông và các cơ sở giáo dục

Đánh giá tâm lý và can thiệp một số rối loạn tâm lý trong các trung tâm can thiệp tâm lý, bệnh viện, viện sức khỏe tâm thần.

Cán bộ nghiên cứu tại các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội (hội phụ nữ, đoàn thanh niên, ủy ban dân số, truyền thông,..); 

Tham gia các dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần, phát triển cộng đồng của các tổ chức trong và ngoài nước.

Giảng dạy Tâm lý học và một số chuyên đề có liên quan tại các trường đại học, cao đẳng, các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; thiết kế và giáo dục kỹ năng sống cho cộng đồng .

VI.Học phí: 3.500.000
V. Lịch khai giảng: 

 LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn               * Email: [email protected]

 Điện thoại: (028) 22 17 17 97 – Cán bộ phụ trách:09. 6669 3667 (Cô Trang)

 

Cùng chuyên mục

Liên hệ