Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO

HỌC SINH TIỂU HỌC

Hotline 09 6669 3667

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học là một môn học có nhiệm vụ góp phần củng cố, khắc sâu và phát triển những kiến thức đã học trên lớp qua các hoạt động vui chơi. Phát triển sự hiểu biết trong các lĩnh vực đời sống, xã hội, từng bước làm phong phú hơn vốn tri thức của học sinh, tạo nên sự cân đối hài hòa của quá trình giáo dục toàn diện.

Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học

I. Mục tiêu khóa học:

– Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng trong việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ cho học sinh tiểu học.

– Góp phần củng cố, khắc sâu và phát triển những kiến thức đã học qua các môn học trên lớp, phát triển sự hiểu biết trong các lĩnh vực đời sống, xã hội, từng bước làm phong phú hơn vốn tri thức của học sinh, tạo nên sự cân đối hài hòa của quá trình giáo dục toàn diện.

– Vận dụng, phát huy ở học sinh các kỹ năng cần thiết, phù hợp với sự phát triển lứa tuổi (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng hợp tác, và sẵn sàng tham gia các hoạt động của tập thể…).

– Góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng giáo dục nhân cách cho học sinh.

– Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, dạy lồng ghép, tích hợp các nội dung bài học, thông qua đó giáo dục toàn diện, đức, trí, thể, mỹ cho học sinh.

II. Đối tượng tham gia:

– Cán bộ quản lý, lãnh đạo tại các trường tiểu học.

– Giáo viên tại các trường tiểu học, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học và các đối tượng có nhu cầu.

III. Chứng chỉ:

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa “ Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học.

IV. Lịch khai giảng: 

 LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn               * Email: [email protected]


Cùng chuyên mục

Liên hệ