Xây dựng văn hóa trường học và kỹ năng lãnh đạo quản lý nhà trường thành công

XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG HỌC VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG THÀNH CÔNG

Hotline 09 6669 3667

Giáo dục và đào tạo hiện nay đang phát triển theo hướng đảm bảo chất lượng, trường học tự chủ và quản lý thay đổi. Từ việc phân tích những thách thức của quản lý giáo dục trong bối cảnh phát triển thì việc xây dựng văn hóa trường học và kỹ năng lãnh đạo quản lý nhà trường vô cùng quan trọng.

Xây dựng văn hóa trường học và kỹ năng lãnh đạo quản lý nhà trường thành công

I. Mục tiêu đào tạo:

Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tạo dựng các hình thái vật chất và tinh thần, tạo nên các giá trị, bản sắc riêng của mỗi nhà trường. Xây dựng dựng nền nếp làm việc, dạy và học một cách khoa học, có kỉ cương, dân chủ.

– Thiết lập các kế hoạch chiến lược, triển khai nhằm phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên trong nhà trường.

– Nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý trong trường và xây dựng các giải pháp triển khai hiệu quả những hoạt động và kế hoạch mới.

II. Đối tượng tham gia:

Cán bộ quản lý, lãnh đạo, cán bộ dự nguồn tại các trường, các cơ sở.

IV. Học phí và lịch khai giảng:

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn            * Email: [email protected]

           

Cùng chuyên mục

Liên hệ