banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
28770434_7398891
25575671_7101135
previous arrow
next arrow

CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ KHÁC

Tâm lý học

Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương

Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lí cấp phòng và tương đương

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí nhà nước ngạch chuyên viên

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ UEED