banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
28770434_7398891
25575671_7101135
previous arrow
next arrow

KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Giới thiệu

Khóa học “Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án” sẽ giúp bạn học được các kỹ năng cần thiết để lên kế hoạch, triển khai và quản lý các dự án thành công. Bạn sẽ được hướng dẫn từ cách phân tích yêu cầu đến việc lên kế hoạch, cấu trúc dự án và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm dự án. Bên cạnh đó, bạn còn được học cách đưa ra các quyết định, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo tiến độ dự án được thực hiện đúng hạn và đạt được các mục tiêu đề ra.

Đối tượng tuyển sinh

 • Tất cả các đối tượng có nhu cầu.
 • Nhân viên, quản lý, trưởng nhóm, cán bộ… làm việc trong công ty, doanh nghiệp…

Mục tiêu khóa học

 • Nhằm nâng cao những kiến thức và kỹ năng trong việc xây dựng và quản lý dự án. Bồi dưỡng kỹ thuật xây dựng, đánh giá và tổ chức thực hiện dự án; nâng cao năng lực của chuyên viên công tác tại phòng ban kế hoạch – dự án – đầu tư tại các doanh nghiệp, công ty,…
 • Giúp người học có khả năng thiết lập xây dựng đề án, đưa ra các kế hoạch, vạch ra được những điểm mạnh của việc thực hiện đề án, đề xuất các phương pháp nhăm thực hiện công việc cụ thể nào đó.

Nội Dung Giảng Dạy

 • Giới thiệu về quản lý dự án
 • Lập kế hoạch dự án
 • Quản lý tiến độ và điều chỉnh dự án
 • Quản lý nhân sự và tương tác trong nhóm dự án
 • Đánh giá và kết thúc dự án

Hình thức học tập

 • Thời gian đào tạo: 4 – 6 buổi
 • Hình thức học tập: online/offline
 • Lịch khai giảng:
 • Học phí: liên hệ

Cách thức đăng ký

Liên Hệ với chúng tôi qua một trong các địa chỉ sau:
Điện thoại: 096 669 3667 – 0941 845 875
Email: [email protected]
Fanpage: Trung tâm đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ UEED