banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
28770434_7398891
25575671_7101135
previous arrow
next arrow

Lịch khai giảng Các khoá học năm 2024

Ngày khai giảng

Các khoá học

3/6/2024
Bảo mẫu & Cấp dưỡng

Thời gian học: 19h Tối 2, 4, 6
Hình thức học: Online Google Meet

6/6/2024
NVSP Giáo dục Mầm non

Thời gian học: 19h Tối 3,5,7 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

26/6/2024
NVSP Mầm non dành cho giáo viên Tiếng Anh

Thời gian học: học các tối 2,4,6 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

21/6/2024
NVSP TH/THCS/THPT (Tiếng Anh, Tin học, Thể dục, Ngữ Văn.....)

Thời gian học: 19h Tối Thứ 7 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

13/6/2024
NVSP giảng dạy Cao đẳng/ Đại học

Thời gian học: 19h Tối thứ 7 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

18/6/2024
NVSP dạy nghề Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng

Thời gian học: 19h Tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7
Hình thức học: Online Google Meet

27/6/2024
Quản lý trường Mầm non

Thời gian học: 19h30 Tối 3,5,7 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

13/6/2024
Giáo dục Đặc biệt

Thời gian học: 19h Tối 2,4,6 hoặc 3,5,7 
Hình thức học: Online Google Meet

6/6/2024
Tiền tiểu học (Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1)

Thời gian học: 19h30 Tối 3, 5, 7
Hình thức học: Online Google Meet

Thường xuyên
Chức danh nghề nghiệp MN/TH/THCS/THPT theo Thông tư 08/2023

Thời gian học: 19h30 Tối các ngày trong tuần
Hình thức học: Online Google Meet

13/6/2024
Chức danh nghề nghiệp Giáo vụ

Thời gian học: 19h30 Tối các ngày trong tuần
Hình thức học: Online Google Meet

24/6/2024
NV Giáo viên dạy tích hợp (THCS)

Thời gian học: Tối 2, 4, 6
Hình thức học: Online Google Meet

19/6/2024
Phương pháp cho trẻ làm quen tiếng Anh

Thời gian học: học các tối 2, 4, 6 và CN 
Hình thức học: Online và Trực tiếp

23/6/2024
Nghiệp vụ thông tin - thư viện

Thời gian học: học các tối 2, 4, 6 và CN 
Hình thức học: Online và Trực tiếp

14/6/2024
Tâm lý học đường

Thời gian học: học các tối 2, 4, 6
Hình thức học: Online và Trực tiếp

7/6/2024
Phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian học: học các tối 2, 4, 6
Hình thức học: Online và Trực tiếp

27/6/2024
Vận dụng STEAM trong giáo dục mầm non

Thời gian học: học các tối 3, 5, 7 
Hình thức học: Online và Trực tiếp

15/6/2024
Phương pháp giáo dục Mentessori

Thời gian học: học thứ 7 & CN
Hình thức học: Online và Trực tiếp

4/6/2024
18/6/2024
Luyện thi cấp tốc tiếng Anh VSTEP A2, B1, B2 Khung năng lực Việt Nam

Thời gian học: 18h00 thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 7, CN
Hình thức học: Online Google Meet

16/6/2024
30/6/2024
Luyện thi chứng chỉ Tin học Cơ bản, Nâng cao (theo TT 03/2014/TT-BTTT)

Thời gian học: 18h00 thứ 7, CN 
Hình thức học: Online và Trực tiếp

Ngày khai giảng

Các khoá học

3/7/2024
Bảo mẫu & Cấp dưỡng

Thời gian học: 19h Tối 2, 4, 6
Hình thức học: Online Google Meet

6/7/2024
NVSP Giáo dục Mầm non

Thời gian học: 19h Tối 3,5,7 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

26/7/2024
NVSP Mầm non dành cho giáo viên Tiếng Anh

Thời gian học: học các tối 2,4,6 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

21/7/2024
NVSP TH/THCS/THPT (Tiếng Anh, Tin học, Thể dục, Ngữ Văn.....)

Thời gian học: 19h Tối Thứ 7 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

13/7/2024
NVSP giảng dạy Cao đẳng/ Đại học

Thời gian học: 19h Tối thứ 7 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

16/7/2024
NVSP dạy nghề Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng

Thời gian học: 19h Tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7
Hình thức học: Online Google Meet

24/7/2024
Quản lý trường Mầm non

Thời gian học: 19h30 Tối 3,5,7 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

16/7/2024
Giáo dục Đặc biệt

Thời gian học: 19h Tối 2,4,6 hoặc 3,5,7 
Hình thức học: Online Google Meet

11/7/2024
Tiền tiểu học (Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1)

Thời gian học: 19h30 Tối 3, 5, 7
Hình thức học: Online Google Meet

Thường xuyên
Chức danh nghề nghiệp MN/TH/THCS/THPT theo Thông tư 08/2023

Thời gian học: 19h30 Tối các ngày trong tuần
Hình thức học: Online Google Meet

16/7/2024
Chức danh nghề nghiệp Giáo vụ

Thời gian học: 19h30 Tối các ngày trong tuần
Hình thức học: Online Google Meet

22/7/2024
NV Giáo viên dạy tích hợp (THCS)

Thời gian học: Tối 2, 4, 6
Hình thức học: Online Google Meet

17/7/2024
Phương pháp cho trẻ làm quen tiếng Anh

Thời gian học: học các tối 2, 4, 6 và CN 
Hình thức học: Online và Trực tiếp

28/7/2024
Nghiệp vụ thông tin - thư viện

Thời gian học: học các tối 2, 4, 6 và CN 
Hình thức học: Online và Trực tiếp

23/7/2024
Tâm lý học đường

Thời gian học: học các tối 2, 4, 6
Hình thức học: Online và Trực tiếp

15/7/2024
Phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian học: học các tối 2, 4, 6
Hình thức học: Online và Trực tiếp

25/7/2024
Vận dụng STEAM trong giáo dục mầm non

Thời gian học: học các tối 3, 5, 7 
Hình thức học: Online và Trực tiếp

13/7/2024
Phương pháp giáo dục Mentessori

Thời gian học: học thứ 7 & CN
Hình thức học: Online và Trực tiếp

2/7/2024
16/7/2024
Luyện thi cấp tốc tiếng Anh VSTEP A2, B1, B2 Khung năng lực Việt Nam

Thời gian học: 18h00 thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 7, CN
Hình thức học: Online Google Meet

14/7/2024
28/7/2024
Luyện thi chứng chỉ Tin học Cơ bản, Nâng cao (theo TT 03/2014/TT-BTTT)

Thời gian học: 18h00 thứ 7, CN 
Hình thức học: Online và Trực tiếp

Ngày khai giảng

Các khoá học

5/8/2024
Bảo mẫu & Cấp dưỡng

Thời gian học: 19h Tối 2, 4, 6
Hình thức học: Online Google Meet

6/8/2024
NVSP Giáo dục Mầm non

Thời gian học: 19h Tối 3,5,7 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

23/8/2024
NVSP Mầm non dành cho giáo viên Tiếng Anh

Thời gian học: học các tối 2,4,6 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

25/8/2024
NVSP TH/THCS/THPT (Tiếng Anh, Tin học, Thể dục, Ngữ Văn.....)

Thời gian học: 19h Tối Thứ 7 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

10/8/2024
NVSP giảng dạy Cao đẳng/ Đại học

Thời gian học: 19h Tối thứ 7 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

20/8/2024
NVSP dạy nghề Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng

Thời gian học: 19h Tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7
Hình thức học: Online Google Meet

21/8/2024
Quản lý trường Mầm non

Thời gian học: 19h30 Tối 3,5,7 & CN
Hình thức học: Online Google Meet

13/8/2024
Giáo dục Đặc biệt

Thời gian học: 19h Tối 2,4,6 hoặc 3,5,7 
Hình thức học: Online Google Meet

15/8/2024
Tiền tiểu học (Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1)

Thời gian học: 19h30 Tối 3, 5, 7
Hình thức học: Online Google Meet

Thường xuyên
Chức danh nghề nghiệp MN/TH/THCS/THPT theo Thông tư 08/2023

Thời gian học: 19h30 Tối các ngày trong tuần
Hình thức học: Online Google Meet

13/8/2024
Chức danh nghề nghiệp Giáo vụ

Thời gian học: 19h30 Tối các ngày trong tuần
Hình thức học: Online Google Meet

29/8/2024
NV Giáo viên dạy tích hợp (THCS)

Thời gian học: Tối 2, 4, 6
Hình thức học: Online Google Meet

14/8/2024
Phương pháp cho trẻ làm quen tiếng Anh

Thời gian học: học các tối 2, 4, 6 và CN 
Hình thức học: Online và Trực tiếp

25/8/2024
Nghiệp vụ thông tin - thư viện

Thời gian học: học các tối 2, 4, 6 và CN 
Hình thức học: Online và Trực tiếp

20/8/2024
Tâm lý học đường

Thời gian học: học các tối 2, 4, 6
Hình thức học: Online và Trực tiếp

19/8/2024
Phương pháp giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống

Thời gian học: học các tối 2, 4, 6
Hình thức học: Online và Trực tiếp

29/8/2024
Vận dụng STEAM trong giáo dục mầm non

Thời gian học: học các tối 3, 5, 7 
Hình thức học: Online và Trực tiếp

10/8/2024
Phương pháp giáo dục Mentessori

Thời gian học: học thứ 7 & CN
Hình thức học: Online và Trực tiếp

6/8/2024
20/8/2024
Luyện thi cấp tốc tiếng Anh VSTEP A2, B1, B2 Khung năng lực Việt Nam

Thời gian học: 18h00 thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 7, CN
Hình thức học: Online Google Meet

11/8/2024
25/8/2024
Luyện thi chứng chỉ Tin học Cơ bản, Nâng cao (theo TT 03/2014/TT-BTTT)

Thời gian học: 18h00 thứ 7, CN 
Hình thức học: Online và Trực tiếp

Cách thức đăng ký

Liên Hệ với chúng tôi qua một trong các địa chỉ sau:

Điện thoại: 096 669 3667 – 0941 845 875
Email: [email protected]
Fanpage: Trung tâm đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ UEED 
Hoặc điền thông tin đăng ký vào mẫu bên dưới: https://forms.gle/TXKJCfT3M5m1vQDk7

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ UEED