banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
28770434_7398891
25575671_7101135
previous arrow
next arrow

BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

Giới thiệu

Căn cứ theo Quyết định số 1037/QĐ- BNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ nội vụ về việc ban chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Trung tâm đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ UEED thông báo tuyển sinh chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhằm giúp các nhà quản lý cấp trung hoặc cấp phòng phát triển và nâng cao các kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giải quyết vấn đề trong công việc.

Đối tượng tuyển sinh

  • Công chức lãnh đạo cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các đơn vị thuộc/trực thuộc: các bộ, ban, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ban, ngành thuộc, trực thuộc tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
  • Viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khoa, ban hoặc các đơn vị tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng.

Mục tiêu khóa học

Trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nội Dung Giảng Dạy

Theo Quyết định số 1037/QĐ- BNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ nội vụ về việc ban chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Chương trình gồm 9 chuyên đề giảng dạy, 3 chuyên đề báo cáo và viết tiểu luận cuối khóa, bao gồm 3 phần:

  • Phần I: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng, gồm 9 chuyên đề giảng dạy;
  • Phần II: Báo cáo kinh nghiệm thực tế, lựa chọn 3 trong 5 đề tài cho trước;
  • Phần III: Khai giảng, bế giảng, khảo sát chương trình và viết tiểu luận;

Hình thức học tập

  • Thời gian đào tạo: 160 tiết học từ 1,5 – 2 tháng.
  • Hình thức học tập: Học tối T7 và CN hàng tuần. Học online kết hợp offline
  • Học phí: liên hệ

Cách thức đăng ký

Hồ sơ nhập học
1. Bản sao Bằng tốt nghiệp chuyên môn + bảng điểm (có công chứng)
2. CCCD photo công chứng
3. 04 ảnh 3×4 (ghi rõ thông tin mặt sau)
4. Phiếu đăng ký học (được cấp)

Liên Hệ với chúng tôi qua một trong các địa chỉ sau:
Điện thoại: 096 669 3667 – 0941 845 875
Email: [email protected]
Fanpage: Trung tâm đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ UEED

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ UEED