Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Hotline 09 6669 3667

Hợp đồng là căn cứ pháp lý, để các bên thể hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình. đồng là quá trình tạo lập các điều khoản chứa đựng sự thỏa thuận của các bên dựa trên các quy định pháp luật tương ứng điều chỉnh mối quan hệ xã hội mà các bên đang xác lập

Soạn thảo hợp đồng là công việc đòi hỏi người có kiến thức chuyên môn sâu, am hiểu và áp dụng linh hoạt các quy định của pháp luật vào các điều khoản bên cạnh những kỹ năng mềm khác như kỹ năng viết lách, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng phân tích vấn đề,…

Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng

I. Mục tiêu đào tạo:

– Nắm bắt được các quy định liên quan của pháp luật về hợp đồng và thực hiện hợp đồng ở Việt Nam.

– Soạn thảo hợp đồng mua bán được chuẩn mực, tránh được các rủi ro có thể phát sinh.

– Xử lý được những vấn đề phát sinh khi thực hiện hợp đồng.

– Nắm bắt được cách thức giải quyết những tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng mua bán.

II. Đối tượng tham gia:

– Tất cả các đối tượng có nhu càu tìm hiểu về kỹ năng soạn thảo hợp đồng.

– Các cán bộ nhân viên, trợ lý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu.

III. Nội dung đào tạo:

1. Những vấn đề cơ bản về soạn thảo hợp đồng:

– Hệ thống các quy định pháp luật cơ bản về hợp đồng;

– Các bước để soạn thảo hợp đồng;

– Các vấn đề cầ nghiên cứu, làm rõ khi chuẩn bị soạn thảo hợp đồng.

2. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng:

Lý thuyết về kỹ năng soạn thảo hợp đồng:

– Thu thập, thẩm định các tài liệu pháp lỹ trước khi soạn thảo hợp đồng;

– Xác định cấu trúc Hợp đồng hoặc chọn mẫu phù hợp;

– Xây dựng đề cương, định dạng thể thức cụ thể một hợp đồng;

– Xây dựng các nội dung của Hợp đồng:

– Xây dựng các điều khoản chung;

– Xây dựng các điều khoản riêng một số loại đồng thông dụng

– Xây dựng các điều khoản quan trọng trong Hợp đồng.

3. Thực hành soạn thảo

– Thực hành kỹ năng soạn thảo hợp đồng.

4. Kỹ năng rà soát và điều chỉnh hợp đồng

– Kỹ năng rà soát hợp đồng;

– Kỹ năng điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh hợp đồng

5. Thực hành rà soát và điều chỉnh hợp đồng

– Thực hành kỹ năng kiểm tra, rà soát hợp đồng trước khi ký

– Lý thuyết về kỹ năng tham gia các buổi họp, làm việc triển khai thực hiện hợp đồng.

6. Đàm phán hợp đồng

– Kỹ năng đàm phán hợp đồng;

– Yếu tố thành công và thất bại trong đàm phán;

7. Thực hành đàm phán hợp đồng

– Thực hành đàm phán hợp đồng

8. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp hợp đồng

– Hiểu về tranh chấp Hợp đồng

– Phương pháp giải quyết tranh chấp hiện nay

+ Thương lượng

+ Hòa giải

+ Tố tụng tại Tòa án

+ Trọng tài

– Các loại tranh chấp về hợp đồng và giải pháp xử lý

+ Người ký hợp đồng, văn bản quan trọng không có thẩn quyền

+|Hợp đồng bị vô hiệu do bị cưỡng ép, lừa dối hay điều khoản vi phạm pháp luật

+ Một bên vi phạm điều khoản quan trọng của hợp đồng

+ Một bên đơn phương hủy, chấm dứt Hợp đồng

+ Tranh chấp về phạt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại

– Những tranh chấp điển hình liên quan đến các điều khoản hợp đồng

 9. Chuyển giao, tạm dừng, chấm dứt và thanh lý hợp đồng

– Kỹ năng trong trường hợp chuyển giao quyền nghĩa vụ, chuyển nhượng hợp đồng;

– Kỹ năng trong trường hợp chấm dứt và thanh lý hợp đồng.

IV. Thông tin học phí và lịch khai giảng:

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG & NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

* Website: www.nghiepvu.edu.vn               * Email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hệ