banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
28770434_7398891
25575671_7101135
previous arrow
next arrow

KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Giới thiệu

Hợp đồng là căn cứ pháp lý, để các bên thể hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình. Đồng thời là quá trình tạo lập các điều khoản chứa đựng sự thỏa thuận của các bên dựa trên các quy định pháp luật tương ứng điều chỉnh mối quan hệ xã hội mà các bên đang xác lập.

Soạn thảo hợp đồng là công việc đòi hỏi người có kiến thức chuyên môn sâu, am hiểu và áp dụng linh hoạt các quy định của pháp luật vào các điều khoản bên cạnh những kỹ năng mềm khác như kỹ năng viết lách, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng phân tích vấn đề,…

Đối tượng tuyển sinh

 • Tất cả các đối tượng có nhu càu tìm hiểu về kỹ năng soạn thảo hợp đồng.
 • Các cán bộ nhân viên, trợ lý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu.

Mục tiêu khóa học

 • Nắm bắt được các quy định liên quan của pháp luật về hợp đồng và thực hiện hợp đồng ở Việt Nam.
 • Soạn thảo hợp đồng mua bán được chuẩn mực, tránh được các rủi ro có thể phát sinh.
 • Xử lý được những vấn đề phát sinh khi thực hiện hợp đồng.
 • Nắm bắt được cách thức giải quyết những tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng mua bán.

Nội Dung Giảng Dạy

 • Những vấn đề cơ bản về soạn thảo hợp đồng
 • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng
 • Thực hành soạn thảo
 • Kỹ năng rà soát và điều chỉnh hợp đồng
 • Thực hành rà soát và điều chỉnh hợp đồng
 • Đàm phán hợp đồng
 • Thực hành đàm phán hợp đồng
 • Tranh chấp và giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Chuyển giao, tạm dừng, chấm dứt và thanh lý hợp đồng

Hình thức học tập

 • Thời gian đào tạo: 4 – 6 buổi
 • Hình thức học tập: online/offline
 • Lịch khai giảng:
 • Học phí: liên hệ

Cách thức đăng ký

Liên Hệ với chúng tôi qua một trong các địa chỉ sau:
Điện thoại: 096 669 3667 – 0941 845 875
Email: [email protected]
Fanpage: Trung tâm đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ UEED