banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
28770434_7398891
25575671_7101135
previous arrow
next arrow

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIỂU CHUẨN CDNN

Lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non

Lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học

Lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS

Lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT

Lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên Cao đẳng, Đại học

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên Cao đẳng/Đại học

Lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Viên chức chuyên ngành Giáo dục Nghề nghiệp

Lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Viên chức ngành Y tế

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ UEED