banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
28770434_7398891
25575671_7101135
previous arrow
next arrow

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIỂU CHUẨN CDNN

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non hạng II, III

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học hạng I, II, III

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng I, II, III

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng II, III

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên Cao đẳng/Đại học

Chuẩn chức danh nghề nghiệp Viên chức ngành Y tế