Nghiệp vụ sư phạm cho Giáo viên THCS, THPT

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN THCS/THPT

Căn cứ vào Thông tư số 12/2021/TT BGĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS/THPT. Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sơ, trung học phổ thông.

I. Mục đích bồi dưỡng:

– Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở (THCS), giáo viên trung học phổ thông (THPT) là căn cứ để các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT theo quy định.

– Nâng cao nghiệp vụ sư phạm, trau giồi kỹ năng, kiến thức theo quy định của Bộ giáo dục và đạo tạo.

II. Đối tượng tuyển sinh:

– Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT.

– Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

III. Chương trình đào tạo:

– Đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS/THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm khối kiến thức chung 17 TC (gồm 15 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn), khối kiến học phần nhánh 17 TC nhánh THCS và 17 TC nhánh THPT.

– Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

IV. Hồ sơ đăng ký:

+ 04 ảnh 4×6 (ghi rõ họ tên, nơi sinh, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh)

+ Phiếu đăng ký (theo mẫu)

+ Bằng tốt nghiệp (cao nhất, bản sao công chứng)

+ CMND hoặc công cước công dân (bản sao công chứng)

+ Giấy khai sinh (bản sao công chứng)

+ Bảng điểm (bản sao công chứng)

(Vui lòng kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi đăng ký)

V. Đơn vị cấp chứng chỉ:

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học được các trường Đại học có thẩm quyền đào tạo và cấp chứng chỉ do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định.

VI. Thời gian học:

Lịch học sắp xếp linh hoạt, phù hợp với thời gian của giáo viên để đảm bảo tham gia đầy đủ khóa học. Trong quá trình học sẽ được các Giảng viên phổ biến nội dung, kiến thức chuyên môn đảm bảo cho quá trình dạy học diễn ra thành công và theo đúng chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

VII. Thông tin chi tiết liên hệ:

TRUNG TÂM TƯ VẤN TUYỂN SINH

* 03 Hồ Thị Tư, Phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM

* 235 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Sđt: 0966 693 667 (Nguyệt)

Cùng chuyên mục

Liên hệ