banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
banner giới thiệu nghiepvu.edu.vn
28770434_7398891
25575671_7101135
previous arrow
next arrow

NGHIỆP VỤ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ giáo dục đặc biệt (Can thiệp sớm – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỷ)

Can thiệp sớm – Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỷ

Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ giáo dục đặc biệt (Can thiệp sớm, phát triển giao tiếp, ngôn ngữ, lời nói cho trẻ khuyết tật nghe, nói)

Can thiệp sớm, phát triển giao tiếp, ngôn ngữ, lời nói cho trẻ khuyết tật nghe, nói

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ UEED