Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

07_2023_TT-BLDTBXH_524936