Ngày 9 tháng 11 năm 2023, UBND Quận 6 TP. Hồ Chí Minh đã ra văn bản Thông báo 481/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo Dục và Đào tạo quận 6 năm học 2023-2024.

VLGD-hcmquan6