Ngày 30 tháng 11 năm 2023, UBND huyện Duyên Hải đã ra thông báo 191/TB-UBND về việc xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Duyên Hải năm 2023

191-TB-UBND-xet-tuyen-vc-giao-duc