Ngày 16/10/2023, UBND huyện Mỹ Lộc đã ban hành Thông báo số 4172/TB-UBND về việc Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Mỹ Lộc năm 2023, cụ thể như sau:

Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-2023-16-10-