Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2024, như sau:

1. Khối giảng dạy:

TTĐơn vị tuyểnChỉ tiêu
1Khoa Điện – Điện tử14 Giảng viên
2Khoa Công nghệ thông tin06 Giảng viên03 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn
3Khoa Dược05 Giảng viên
4Khoa Kế toán03 Giảng viên02 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn
5Khoa Kỹ thuật công trình04 Giảng viên
6Khoa Khoa học thể thao02 Giảng viên01 Giảng viên/Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn
7Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn05 Giảng viên
8Khoa Khoa học ứng dụng03 Giảng viên/ giảng viên cơ hữu 2/cố vấn
9Khoa Luật02 Giảng viên
10Khoa Lao động và Công đoàn03 Giảng viên
11Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động02 Giảng viên
12Khoa Mỹ thuật công nghiệp05 Giảng viên01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn
13Khoa Ngoại ngữ06 Giảng viên02 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn
14Khoa Quản trị kinh doanh05 Giảng viên06 Giảng viên/Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn
15Khoa Tài chính Ngân hàng03 Giảng viên01 Giảng viên/Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn
16Khoa Toán – Thống kê03 Giảng viên01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn
17Phòng Công tác học sinh – sinh viên01 Giảng viên
18Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo02 Giảng viên Việt Nam04 Giảng viên nước ngoài
19Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh02 Giảng viên
20Trung tâm tin học01 Giảng viên
21Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan01 Giáo viên Việt Nam09 Giáo viên nước ngoài

2. Khối nghiên cứu:

TTĐơn vị tuyểnChỉ tiêu
1Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động01 Nghiên cứu viên
2Khoa Công nghệ thông tin03 Nghiên cứu viên/Trợ lý nghiên cứu viên
3Khoa Tài chính Ngân hàng01 Nghiên cứu viên
4Khoa Điện – Điện tử06 Nghiên cứu viên
5Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn01 Nghiên cứu viên
6Khoa Khoa học ứng dụng01 Nghiên cứu viên
7Khoa Kế toán01 Nghiên cứu viên
8Khoa Quản trị kinh doanh02 Nghiên cứu viên
9Viện Công nghệ tiên tiến10 Nghiên cứu viên/ Trợ lý nghiên cứu viên

3. Khối hành chính:

TTĐơn vị tuyểnChỉ tiêu
1Văn phòng Ban Giám hiệu01 Chuyên viên
2Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế01 Chuyên viên
3Viện Công nghệ tiên tiến01 Chuyên viên
4Ban Truyền thông và Quan hệ công chúng02 Chuyên viên
5Phân hiệu Khánh Hòa01 Chuyên viên01 Nhân viên kỹ thuật
6Khoa Quản trị kinh doanh01 Chuyên viên
7Phòng Kế hoạch dự án01 Chuyên viên
8Phòng Quản trị thiết bị02 Chuyên viên03 Nhân viên kỹ thuật
9Phòng Tài chính01 Chuyên viên
10Phòng Sau đại học01 Chuyên viên
11Phòng Đại học01 Chuyên viên
12Phòng Công tác học sinh – sinh viên03 Chuyên viên
13Phòng Thanh tra, pháp chế và An ninh03 Giám thị04 Bảo vệ
14Phòng Tổ chức hành chính02 Chuyên viên
15Thư viện01 Chuyên viên
16Phòng Điện toán – Máy tính03 Chuyên viên
17Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh01 Chuyên viên
18Trung tâm tin học01 Chuyên viên
19Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên02 Chuyên viên
20Tạp chí Công nghệ tiên tiến và tính toán (JAEC)01 Chuyên viên
21Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan03 Chuyên viên hành chính01 Kỹ thuật

* Tuyển dụng bổ sung:

TTĐơn vị tuyểnChỉ tiêu
1Khoa Kế toán01 Chuyên viên


– Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

– Thông tin chi tiết về mô tả công việc (khối giảng dạy, khối nghiên cứu, khối hành chính): tại đây

– Thông tin chi tiết về mô tả công việc (tuyển dụng bổ sung): tại đây

– Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

– Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/04/2024

– Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: [email protected].