Căn cứ theo Thông tin được đăng tải trên Báo văn hoá điện tử thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đăng tải về thông tin tuyển dụng viên chức như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Thể dục thể thao TP. HCM

Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu

Vị trí làm việc cần tuyển dụng như sau:

Đối với vị trí giảng viên hạng III:

Khoa Huấn luyện thể thao: 05 vị trí

Khoa Giáo dục thể chất: 02 vị trí

Khoa Quản lý thể dục thể thao: 02 vị trí

Khoa Y sinh học thể dục thể thao: 02 vị trí

Khoa Kiến thức cơ bản và Cơ sở ngành: 01 vị trí

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh: 04 vị trí

Đối với vị trí chuyên viên: 09 vị trí

Phòng Hành chính, Tổng hợp: 03 vị trí

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế: 02 vị trí

Phòng công tác Học sinh, Sinh viên: 02 vị trí

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục: 01 vị trí

Trung tâm Thông tin, Thư viện: 01 vị trí

Viện Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thể thao: 01 vị trí

>>> Xem thêm chi tiết bên dưới:

thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-2023_0001-1