Ngày 24/11, Cơ quan ĐHQG-HCM đã ra thông báo tuyển dụng Chuyên viên Ban Kế hoạch – Đầu tư làm việc tại Nhà điều hành ĐHQG-HCM.

VLGD-329.TB-VP-231124145458